Prüfungsprogramm 5. Kyu

Tachi waza 5. Kyū

AngriffTechnikAusführung
HanmiMigi, Hidari
Tai sabaki
UkemiUshiro, Mae, Yoko
Katate toriTai no henkōKihon, Ki no nagare
Morote toriKokyū hō
Katame waza
Katate toriIkkyōOmote, Ura
Shomen uchiIkkyōOmote, Ura
Nage waza
Katate toriShihō nageOmote, Ura
Shomen uchiIrimi nage

Suwari waza 5. Kyū

AngriffTechnikAusführung
Ryōte toriKokyū hō

Buki waza 5. Kyū

AngriffTechnikAusführung
Ken suburi
Ichi no ken suburi
Ni no ken Suburi
San no ken suburi
Yon no ken suburi
Go no ken suburi
Jō suburi
Tsuki no bu
Choku Tsuki
Gaeshi tsuki
Ushiro tsuki
tsuki gedan gaeshi
Tsuki jodan gaeshi